Türkmenistanyň Prezidenti
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:


- Toý dabaralary türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklaryna, özboluşly milli medeniýetine, gözelligine, ajaýyp däp-dessurlarymyzyň çuňňur mazmunyna laýyk geçirilmelidir. Bu ulgamda kämil hyzmatlary ösdürmäge we olaryň üsti bilen milli däp-dessurlarymyzy wagyz etmäge jogapkärli çemeleşmek möhümdir.

TÄZE ÝYL GUTLAGY (mp4) 》 》


Näme üçin «TOÝ» hyzmat merkezi?

ÄHLISI BIR ÝERDE

Indi, toýuň ähli meselesini bir ýerde çözmek mümkinçiligi bar

ÝOKARY HIL

Ähli hyzmatlarymyz ýokary derejede, kämil ýerine ýetirilýär

Toýdan topukça

«TOÝ» hyzmat merkeziniň ýerine ýetiren işlerinden birnäçe pursatlar bilen bu bölümde tanyşyp bilersiňiz

Gelin toýy
Gelin toýunda ýerine ýetirlen hyzmatlar

Giňişleýin Görkez